Razbiti miti ustne higiene

 Mirjam Škorjanc, dipl. ust. hig.

Mirjam Škorjanc, dipl. ust. hig.

Vsesplošno znani rek je še kako na mestu, da je bolje preprečiti kot zdraviti. Skrb za zdravje zob in ustne votline se začne že v trebuhu nosečnice in ima dolgotrajne pozitivne učinke, ki se ob pravilni skrbi za ustno higieno odražajo v vsesplošnem dobrem počutju in višji kakovosti življenja.

Preventiva. Ustna higiena je preventiva.

Vsesplošno znani rek je še kako na mestu, da je bolje preprečiti kot zdraviti. Z objavimi na spletni strani Gengigel vam bom pomagala razumeti, zakaj je skrb za zdravje zob in ustne votline tako zelo pomembna. Začne se že v trebuhu nosečnice in ima dolgotrajne pozitivne učinke, ki se ob pravilni skrbi za ustno higieno odražajo v vsesplošnem dobrem počutju in višji kakovosti življenja.

Kar so v Združenih državah Amerike in v Evropi, v skandinavskih državah, po katerih se v Sloveniji radi zgledujemo, prepoznali že v prejšnjem stoletju, smo pred desetimi leti začeli uvajati tudi pri nas. Zanimiv je podatek, da so v Združenih državah Amerike že leta 1890 opredelili preventivo pri skrbi za zdravje zob na način, ki se sklada z današnjimi pogledi. Po podatkih Ameriškega združenja za ustno higieno je dr. Charles B. Atkinson iz New Yorka že v tistem času preventivo opredelil s štirimi medsebojno povezanimi vidiki, in sicer:

  • poudarek na preventivi z obsežnim izobraževanjem o skrbi za zdravje zob,
  • prehrana posameznika,
  • ustna higiena in
  • uvedba predpisanega sistema, ki bo medsebojno uskladil vse našteto, poleg tega pa poskrbel za zdravstveno oskrbo ob boleznih zob. 

V Združenih državah Amerike in v Skandinaviji je skrb za ustno higieno in vloga ustnega higienika danes jasno umeščena v zobozdravstveni sistem prav na začetek zobozdravstvene verige. A na začetku, ko je dr. Atkinson pisal o preventivi pri skrbi zob, je bilo drugačno razmišljanje prav tako sprejeto z zadržanostjo, kot je spreminjanje ustaljenega delovanja danes. Človeška narava se skozi čas ne spreminja.

V Sloveniji je po komaj desetih letih še prezgodaj, da bi bilo sprejemanje pomena ustne higiene za zdravje zob in ustne votline ter vloge ustnega higienika pri tem že dobro razumljeno in splošno sprejeto. Kar so poudarjali že pred 200 leti, lahko potrdimo tudi danes. Le z ozaveščanjem in obsežnim izobraževanjem o pomembnosti pravilne skrbi za zdravje zob in ustne votline bomo sčasoma gotovo uspeli, da bo ustna higiena prepoznana kot koristna za zdravje in dobro počutje posameznika ter konec koncev tudi v zobozdravstvenem sistemu.

Zdravi zobje ob ustrezni ustni higieni pomenijo, na primer, manj javnega denarja za zdravljenje obolelih zob in manj javnega denarja za nadomeščanje izgubljenih zob s protetiko.

Treba je poudariti, da so vsi delujoči v zobozdravstvenem sistemu (ustni higienik, zobozdravnik, parodontolog, ortodont in endodont) sodelavci in podporniki v skrbi za zdravje zob svojih pacientov v javnem in zasebnem zobozdravstvu. To je pomembno za celostno obravnavo pacientov in je zato medsebojno sodelovanje tako zelo potrebno.

Ne smemo mimo dejstva, da si veliko ljudi ne more privoščiti samoplačniških storitev, ki veljajo tudi v javnem zobozdravstvenem sistemu, ne le pri zasebnikih. Zato je poudarek na pomenu ustne higiene eden od pomembnih primarnih korakov, kako na enem segmentu v skrbi za zdravje posameznika prispevati k vsesplošnem zdravju celotne populacije v državi.

Izdelki Gengigel

Izdelki Gengigel so na voljo na spletu, v vseh lekarnah, specializiranih trgovinah in prodajalnah DM.

Gengigel
close